dubbel glasdörr inomhus

Köpa dubbel glasdörr inomhus? Tänk på detta

Vid köp av dubbel glasdörr inomhus är det viktigt att överväga flera aspekter för att säkerställa att dörren inte bara förbättrar utseendet på din lokal, utan också uppfyller praktiska behov. Viktiga områden att beakta inkluderar funktion, utrymme, design och mycket mer. I denna artikel utforskar vi dessa faktorer noggrant för att ge dig en djupgående förståelse av vad du bör tänka på när du väljer en dubbel glasdörr för ditt inomhusutrymme.

Estetik och funktion

Glasdörrar, särskilt dubbla glasdörrar, erbjuder en elegant och modern estetik som kan förändra utseendet på en lokal. De skapar en känsla av öppenhet och rymd, vilket är särskilt värdefullt i mindre utrymmen. Genom att använda glas istället för traditionella solida dörrar, kan ljus flöda fritt genom rummen, vilket skapar en ljusare och mer inbjudande miljö. Detta är inte bara estetiskt tilltalande utan kan också ha positiva effekter på arbetsmiljön, då naturligt ljus har visat sig förbättra humör och produktivitet.

Typ av dörr – Svängdörr eller skjutdörr?

När du väljer en dubbel glasdörr inomhus är en av de första övervägandena att avgöra om du föredrar en svängdörr eller en skjutdörr. Svängdörrar är klassiska och passar bra i traditionella utrymmen, men de kräver mer utrymme för att öppnas och stängas. Å andra sidan, skjutdörrar är ett utmärkt val för mindre utrymmen eller där du vill maximera användbart utrymme. De är också idealiska för att skapa en sömlös övergång mellan rummen.

dubbel glasdörr inomhus

Höjd och placering för dubbel glasdörr inomhus

En annan övervägande är om dörren ska gå hela vägen upp till taket eller om det ska finnas ett glasparti ovanför. En dörr som sträcker sig till taket kan skapa en imponerande visuell effekt och förstärka känslan av höjd i rummet. Ett glasparti ovanför dörren, å andra sidan, kan vara ett designval som tillåter ytterligare ljusinsläpp samtidigt som det behåller en viss grad av avskildhet.

Höjd och placering – Ventilation, rör och elektriska system
När man överväger höjden och placeringen av en dubbel glasdörr inomhus, är det viktigt att tänka på hur denna installation kommer att samverka med befintliga eller planerade system i byggnaden, såsom ventilation, rörledningar och elektriska system.

Integration med ventilation och rörledningar
Vid installation av en glasdörr som sträcker sig hela vägen upp till taket skapas en visuell kontinuitet som kan förstärka rummets höjd och öppenhet. Men detta designval kräver noggrann planering för att säkerställa att det inte stör ventilationssystem eller rörledningar som kan löpa längs taket eller väggarna. I vissa fall kan det vara nödvändigt att omfördela dessa system för att undvika konflikter med den nya dörrstrukturen.

För byggnader med undertak blir situationen ännu mer komplex. Ett undertak kan dölja olika installationer, men det kan begränsa möjligheterna för en glasdörr som når ända upp till taket. Ett alternativ i sådana fall är att inkludera ett glasparti ovanför dörren. Detta tillåter fortfarande ljus att passera genom och bidrar till rummets öppenhet, samtidigt som det ger utrymme för nödvändiga installationer.

Samordning med VVS- och elsystem vid nybyggnation
I nybyggnationssammanhang är samordningen mellan arkitektonisk design och VVS- samt elsystem av yttersta vikt. För att säkerställa att dessa system fungerar effektivt tillsammans med de nya glasväggarna, kan det vara klokt att anlita en VVS-konsult. Denna expert kan ge råd om hur man bäst integrerar rör och ventilationssystem utan att kompromissa med designen eller funktionen av glasdörrarna. Läs mer här

Samma princip gäller för elektriska system. Eftersom glasväggar inte erbjuder samma monteringsmöjligheter som traditionella väggar, måste elinstallationer, såsom uttag och belysning, planeras med hänsyn till glasstrukturen. Det kan innebära att man behöver tänka om kring placeringen av dessa element, eller till och med införliva dem i glasdesignen på ett innovativt sätt.

dubbel glasdörr inomhus

Fördjupning i glasbeslag och upphängningssystem

Glasbeslagens roll i konstruktionen av dubbla glasdörrar är avgörande, inte bara för att säkerställa en smidig funktion, men också för att bidra till dörrarnas estetiska appell. Beslaget måste vara konstruerat för att klara av vikten av glasdörrarna, vilket ofta är betydande på grund av dubbelglasets tjocklek och vikt. Det finns flera tekniska lösningar som kan övervägas:

  • Gångjärnssystem: Traditionella gångjärn är vanliga men kräver noggrann installation för att säkerställa att de kan bära vikten av glaset utan att deformeras över tid.
  • Skjutbeslag: För skjutdörrar är robusta skjutbeslag avgörande. Dessa måste vara slittåliga och designade för att erbjuda en smidig glidrörelse, vilket minskar slitaget på både beslag och dörr.
  • Dolda eller integrerade beslag: För en mer minimalistisk design finns det beslag som är dolda eller integrerade inom dörrstrukturen, vilket ger en ren och oavbruten yta.
  • Säkerhetsfunktioner: Det är även viktigt att överväga säkerhetsaspekterna. Beslag som innefattar säkerhetsmekanismer, såsom inbyggda lås eller förstärkta gångjärn, kan erbjuda extra skydd.

Dörrtrycken och handtag
Valet av dörrtrycken och handtag är lika viktigt som beslagen och bör övervägas med tanke på både användbarhet och estetik. Det finns ett brett spektrum av alternativ:

  • Enkla handtag: Lämpliga för enkel och diskret åtkomst, dessa handtag är ofta utformade för att smälta in med dörrens design.
  • Draghandtag: Större och mer framträdande, dessa är lämpliga för dörrar som används frekvent, erbjuder ett fastare grepp och kan bli en del av rummets visuella fokus.
  • Elektroniska låssystem: Moderna alternativ som elektroniska lås erbjuder högre säkerhet och kan ofta styras via fjärrkontroller eller smarta system. De är särskilt användbara i kommersiella miljöer där kontroll av åtkomst är viktig.
  • Anpassade designalternativ: Handtag och dörrtrycken kan anpassas för att komplettera dörrarnas estetik. Materialval såsom rostfritt stål, mässing eller till och med trä kan övervägas beroende på den önskade stilen.

Designalternativ och personlig anpassning

Vid design av dubbla glasdörrar inomhus är möjligheterna för personlig anpassning nästan oändliga. Det är viktigt att tänka på hur beslag, handtag och andra detaljer kompletterar och förstärker rummets övergripande design:

Färg och finish på beslag
Svarta eller silverfärgade beslag kan väljas för att matcha andra inredningselement eller för att skapa kontrast.

Logotyper och frostning
För företag eller varumärken kan dörrarna anpassas med logotyper eller frostning för att skapa en unik och igenkännbar stil.

Sparkskydd och trösklar
Dessa praktiska element kan integreras på ett sätt som förstärker dörrarnas utseende samtidigt som de erbjuder skydd och förbättrad funktionalitet.

Genom att noga överväga dessa aspekter kan du skapa en dubbel glasdörr som inte bara är funktionell och säker, utan också estetiskt tilltalande och perfekt anpassad till ditt utrymmes design och stil.

Sammanfattning kring denna köpguide – Dubbel glasdörr inomhus

Att välja en dubbel glasdörr inomhus är en viktig beslut som kräver noggrant övervägande av flera faktorer. Från funktion och utrymme till design och säkerhet, varje aspekt spelar en roll i att säkerställa att din nya dörr inte bara ser bra ut, utan också fungerar optimalt i ditt utrymme. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja en dörr som inte bara uppfyller dina behov utan också förbättrar ditt inomhusutrymme på ett betydande sätt.

Vill du beställa glasvägg och glasdörr i egna anpassade mått med ett stort urval av beslag? Gå gå in på Göthes Industribeslag’s hemsida och under fliken glasväggar finnes en mycket smidig och lättanvänd glaskonfigurator.

Annons