EN 356

Europeisk standard EN 356 är en norm som specificerar metoder för att testa och klassificera motståndet hos glasprodukter mot manuell angrepp och upprepad stöt. Denna standard används för att bedöma och klassificera säkerhetsglas och hur det klarar påfrestning från brott, inklusive inbrott och vandalisering. Den delar upp glaset i olika klasser beroende på dess motståndskraft mot angrepp och ger vägledning om vilket typ av glas som bör användas i olika säkerhetsapplikationer, som till exempel skydd av egendom och förebyggande av inbrott. EN 356 är en viktig referens för att säkerställa att glasprodukter uppfyller säkerhetsstandarder inom Europa.

Annons