Intumescenta material

  • Hem
  • Intumescenta material

Intumescenta material är en typ av brandmotståndsmaterial som används för att skydda byggnadselement och fördröja spridningen av eld i händelse av en brand. Dessa material reagerar på höga temperaturer genom att expandera och bilda en isolerande skumliknande barriär. Detta skyddar de omgivande ytor och förhindrar att branden sprider sig genom att blockera tillförseln av syre och värme till det skyddade området. Intumescenta material används ofta i brandskyddsförband runt dörrar, fönster och andra öppningar samt i strukturer som balkar och stolpar för att öka brandsäkerheten i byggnader och skydda människor och egendom från brandskador.

Annons